گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۱
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

دقیقه ی آخر، جاسک یرکا | Last minute, Jacek Yerka

بر لبه ی فضا، جاسک یرکا | On the edge of space, Jacek Yerka

نظریه ی ریسمان، جاسک یرکا | The theory of strings, Jacek Yerka

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۱
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰
 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۱
 • ۰

خانه های فروپوشیده در شن. کُلمانسکُپ، نامبیا.
وقتی در سال 1908 در این ناحیه الماس یافت شد، معدنچیان آلمانی به این شهر در جنوب غربی نامبیا هجوم بردند. زمانی که قیمت الماس سقوط کرد، به ویژه بعد از جنگ جهانی اوّل، این ناحیه به تدریج متروکه و رفته رفته به شهر اشباح مبدل شد. 
 • چشم سوم