گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

 • ۱
 • ۰

Ivan Aivazovsky | Crossing the Neva

Ivan Aivazovsky - Crossing the Neva


Karl Wilhelm Diefenbach

Karl Wilhelm Diefenbach


Aivazovsky Ivan Konstantivovich

Aivazovsky Ivan Konstantivovich


Arnold Bocklin

Arnold Bocklin


Legh Mulhall Kilpin | Gate of the Infinite
Legh Mulhall Kilpin - Gate of the Infinite


بشنوید: "ستاره" با صدای آسمانی ویتاس [با زیرنویس فارسی]
 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰


 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

Bagdad by Mati Klarwein

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

Ceslovas Cesnakevicius Surreal Minimalist Photography

Ceslovas Cesnakevicius Surreal Mininalist Photography

Ceslovas Cesnakevicius Surreal Minimalist Photography

Ceslovas Cesnakevicius Surreal Minimalist Photography

Ceslovas Cesnakevicius | The Moon ConquererOn the Look Out by Ceslovas Cesnakevicius

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

باد همیشه حاضر، وندی منزو | The ever-present Wind, Wend Manzo

Wendy Manzo | Moonrise

ماه آبی، وندی منزو | Moonblue, Wend Manzo

Wendy Manzo | Moonblue

طلوع ماه، وندی منزو | Moonrise, Wend Manzo

Wendy Manzo | Moonrise

غار، وندی منزو | Cavern, Wend Manzo

Wendy Manzo | Cavern

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

Joseph Mallord William Turner | Mount Vesuvius in Eruption

Joseph Mallord William Turner

Joseph Mallord William Turner

William Turner | Into the Golden Sunset

William Turner

William Turner

William Turner

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

درخت تنها و درختان باهم | Solitary Tree and Married Trees, Max Ernst

Max Ernst | Solitary Tree and Married Trees

سکوت از خلال اعصار، مکس ارنست | Silence through Ages, Max Ernst

Max Ernst | Silence Through the Ages

چشم زرّین، مکس ارنست | The Golden Eye, Max Ernst

Max Ernst | The Golden Eye
 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

ادیسه، فریدون رسولی | Odyssey, Freydoon Rassouli
Freydoon Rassouli | Odyssey

خوشامد به سپیده دم، فریدون رسولی | Greeting the Dawn, Freydoon Rassouli
Freydoon Rassouli | Greeting the Dawn

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

غول، رنه ماگریت | The Giant, Rene Magritte

Rene Magritte | The Giant

صدای فضا، رنه ماگریت | The Voice of Space, Rene Magritte

Rene Magritte | The Voice of Space

شاهزاده ی پائیز، رنه ماگریت | The Princes of Autumn, Rene Magritte

Rene Magritte | The Princes of Autumn

در جستجوی "مطلق"، رنه ماگریت | The Search for the Absolute, Rene Magritte

Rene Magritte | The Search for the Absolute

آینه، رنه ماگریت | The Looking Glass, Rene Magritte

Rene Magritte | The Looking Glass

گل ساعتی [پاسیفلورا]، رنه ماگریت | Passiflora, Rene Magritte

Rene Magritte | Passiflora

هنر گفتگو، رنه ماگریت | The Art of Conversation, Rene Magritte

Rene Magritte | The Art of Conversation
 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

Painting by Alex Alemany

 • چشم سوم
 • ۱
 • ۰
 A Lonely Mountain at Sunset by Maxfield Parrish

Air Castles by Maxfield Parrish

Circe's Palace by Maxfield Parrish

City of Brass Illustration by Maxfield Parrish

Daybreak Series by Maxfield Parrish

Enchantment by Maxfield Parrish

The Pirate Ship by Maxfield Parrish

Twilight Had Fallen Before the Stranger Rose , 1901 by Maxfield Parrish

Wild Geese by Maxfield Parrish
 • چشم سوم