گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

۱۵ مطلب در دی ۱۳۹۶ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

درخت، آلیسون باوم-اشتیگر | Tree - Alison Baumsteiger

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

چراغ در حال مطالعه، ولادیمیر کوش - Reading Lamp, Vladimir Kush

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

سوناتای آفریقایی - ولادیمیر کوش - African Sonata - Vladimir Kush

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

پرواز خورشید - ولادیمیر کوش - Flight of the Sun - Vladimir Kush

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

تب - جاسک یرکا - Fever - Jacek Yerka

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

نور سلاح است - ولادیمیر کوش - Light is weapon - Vladimir Kush

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

ذوب، جاسک یرکا | Melt, Jacek Yerka

ذوب - جاسک یرکا - Melt - Jacek Yerka

شهر در حال فرود است، جاسک یرکا | City is landing, Jacek Yerka

شهر در حال فرود است - جاسک یرکار - City is landing - Jacek Yerka

برج ناخودآگاه، جاسک یرکا | Tower of Subconsciousness, Jacek Yerka

برج ناخودآگاه - جاسک یرکا - Tower of Subconsciousness - Jacek Yera

تکتونیک، جاسک یرکا | Tectonic, Jacek Yerka

تکتونیک - جاسک یرکا - Tectonic - Jacek Yerka

لبه ی فضا، جاسک یرکا | Edge of Space, Jacek Yerka

لبه ی فضا - جاسک یرکا - Edge of Space - Jacek Yerka

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

ماه درو - ساموئل پالمر - The Harvest Moon - Samuel Palmer

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

نور مهیب - دی اس شورتبرگر - De Es Schwertberger - Heavy Light

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

فلک - دی اس شورتبرگر - Firmament - De Es Schwertberger

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

یک زمین جدید - کلیف مک رینولد - A New Earth - Cliff McReynolds

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

زاده ی دریا - ولادیمیر کوش - Born From The Sea - Vladimir Kush

 • چشم سوم