گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

۱۱ مطلب در آبان ۱۳۹۷ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰
 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

سیم های پنجره، میهای کریست | Chords of Window, Mihai Criste

Chords of Window by Mihai Criste


اعترافات شب، میهای کریست | Confessions of Night, Mihai Criste

Confessions of Night by Mihai Criste

خاطرات یک پروانه، میهای کریست | Memoirs of a Butterfly, Mihai Criste

Memoirs of a Buttefly by Mihai Criste

بال اشتیاق، میهای کریست | Aspiration Wing, Mihai Criste

Aspiration Wing by Mihai Criste
 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

The Bicycle by Wolfgang Lettl

 • چشم سوم
 • ۱
 • ۰
 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

The Flash by Rene Magritte

 • چشم سوم
 • ۱
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 The Pleasure Principle - Portrait of Edward James by Rene Magritte

Rene Magritte - The Pleasure Principle - Portrait of Edward James - 1937

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

Joseba Eskub

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

Wolfgang Lettl - The Starry Passage

 • چشم سوم
 • ۱
 • ۰

Ivan Aivazovsky | Crossing the Neva

Ivan Aivazovsky - Crossing the Neva


Karl Wilhelm Diefenbach

Karl Wilhelm Diefenbach


Aivazovsky Ivan Konstantivovich

Aivazovsky Ivan Konstantivovich


Arnold Bocklin

Arnold Bocklin


Legh Mulhall Kilpin | Gate of the Infinite
Legh Mulhall Kilpin - Gate of the Infinite


بشنوید: "ستاره" با صدای آسمانی ویتاس [با زیرنویس فارسی]
 • چشم سوم