گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

۱ مطلب با موضوع «Around The World Photography» ثبت شده است

  • ۱
  • ۰

خانه های فروپوشیده در شن. کُلمانسکُپ، نامبیا.
وقتی در سال 1908 در این ناحیه الماس یافت شد، معدنچیان آلمانی به این شهر در جنوب غربی نامبیا هجوم بردند. زمانی که قیمت الماس سقوط کرد، به ویژه بعد از جنگ جهانی اوّل، این ناحیه به تدریج متروکه و رفته رفته به شهر اشباح مبدل شد. 
  • چشم سوم