گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

۳ مطلب با موضوع «Surreal Mixed Media | Collage Art» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

  • چشم سوم
  • ۱
  • ۰

  • چشم سوم
  • ۰
  • ۰

پیش به سوی رویا، آیهام جبر | Along For The Dream, Ayham Jabr

پیش به سوی رویا، آیهام جبر | Along For The Dream, Ayham Jabr

مزار، آیهام جبر | Masar, Ayham Jabr

مزار، آیهام جبر | Masar, Ayham Jabr
Rajaz-9. Surreal Mixed Media Collage Art by Ayham Jab
Rajaz-9. Surreal Mixed Media Collage Art by Ayham Jabr.
Rajaz-3. Surreal Mixed Media Collage Art by Ayham Jab
Rajaz-3. Surreal Mixed Media Collage Art By Ayham Jabr.

معامله ی زندگی منقرض شده، آیهام جبر | Deal Of Extinct Life, Ayham Jabr

".God: "Check it I made a thing
خدا: "نگاه کن من یه چیزی درست کردم."
معامله ی زندگی منقرض شده، آیهام جبر | Deal Of Extinct Life, Ayham Jabr

فانتزی زندگی، آیهام جبر | The Fantasy Of Life, Ayham Jabr

فانتزی زندگی، آیهام جبر | The Fantasy Of Life, Ayham Jabr

هارمونی زندگی، آیهام جبر | The Harmony Of Life, Ayham Jabr

هارمونی زندگی، آیهام جبر | The Harmony Of Life, Ayham Jabr
  • چشم سوم