گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

۲ مطلب با موضوع «Surrealism :: Giorgio de Chirico» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

Giorgio de Chirico (1888-1978, Italy) | Ettore e Andromaca, 1950

Giorgio de Chirico (1888-1978, Italy) | Ettore e Andromaca, 1950

Giorgio de Chirico, "Enigma of Fatality", 1914

Giorgio de Chirico,

Giorgio de Chirico | Strange travelers 

Giorgio de Chirico | Strange travelers


  • چشم سوم
  • ۰
  • ۰

سرّ و سودای یک خیابان - جورجیو دی شیریکو -  Mystery and Melancholy of a Street- Giorgio de Chirico

  • چشم سوم