گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

۱۳ مطلب با موضوع «Visionary Art» ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

چشم سوّم، کریستین بلنکسر | Third-Eye, Cristian Blanxer 

Cristian Blanxer | Third-Eye

فرشته ی آبی، چارلز آندراده | Blue Angel, Charles Andrade 

Charles Andrade | Blue Angel

از: ماکسیم سبورین | By: Maxime Sabourin

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

Mariusz Lewandowski | Blue Army

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

Mariusz Lewandowski | Time of Heroes

Mariusz Lewandowski Paintings

Mariusz Lewandowski Paintings

Mariusz Lewandowski Paintings

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

Mariusz Lewandowski | Mirror Reaper

Mariusz Lewandowski | Survivors

Mariusz Lewandowski Painting

Mariusz Lewandowski Paintings

Mariusz Lewandowski Paintinga

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

اتحّاد روح و بدن، ویلیام بلیک | The Reunion of the Soul and the Body, William Blake
اتحّاد روح و بدن، ویلیام بلیک | The Reunion of the Soul and the Body

پیر ایّام، ویلیام بلیک | The Ancient of the Days, William Blake
پیر ایّام، ویلیام بلیک | The Ancient of the Days

دیو و فاحشه، افسارگسیخته حکم می رانند، ویلیام بلیک | The Beast and the Whore Rule without Control, William Blake
دیو و فاحشه، افسارگسیخته حکم می رانند | The Beast and the Whore Rule without Control

مرگ مرد شریر قدرتمند، ویلیام بلیک | Death of the Strong Wicked Man, William Blake

مرگ مرد شریر قدرتمند، ویلیام بلیک | Death of the Strong Wicked Man

 • چشم سوم
 • ۱
 • ۰

Gilbert Williams
GilberWilliams
مسیر مرد خردمند، گیلبرت ویلیامز | The Path Of The Wise Man, Gilbert Williams

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

الموت، متی کلاروین | Alamut, Mati Klarwein

الموت - متی کلاروین - Alamut - Mati Klarwein

استتار، متی کلاروین | Camouflage, Mati Klarwein

استتار - متی کلاروین - Camouflage - Mati Klarwein

خطّ ساحلی، متی کلاروین | Coastline, Mati Klarwein

خطّ ساحلی - متی کلاروین - Coastline - Mati Klarwein

نگاه مرده، متی کلاروین | Dead See, Mati Klarwein

نگاه مرده - متی کلاروین - Dead See - Mati Klarwein

دروازه های بهشت، متی کلاروین | Gates of Paradise, Mati Klarwein

دروازه های بهشت - متی کلاروین - Gates of Paradise - Mati Klarwein

هرم بزرگ، متی کلاروین | Great Pyramid, Mati Klarwein

اهرام بزرگ - متی کلاروین - Great Pyramid - Mati Klarwein

مقرّ فرماندهی، متی کلاروین | Headquarters, Mati Klarwein

مقرّ فرماندهی - متی کلاروین - Headquarters - Mati Klarwein

آسمان خراش، متی کلاروین | High Rise, Mati Klarwein

آسمان خراش - متی کلاروین - High Rise - Mati Klarwein

خیابان هندی، متی کلاروین | Indian Street, Mati Klarwein

خیابان هندی - متی کلاروین - Indian Street - Mati Klarwein

تابستان هندی، متی کلاروین | Indian Summer, Mati Klarwein

تابستان هندی - متی کلاروین - Indian Summer - Mati Klarwein

باند فرود، متی کلاروین | Landing Strip, Mati Klarwein

باند فرود - متی کلاروین - Landing Strip - Mati Klarwein

منظره ی مشاهده شده، متی کلاروین | Perceived Landscape, Mati Klarwein

منظره ی مشاهده شده - متی کلاروین - Landscape Perceived - Mati Klarwein

منظره ی توصیف شده، متی کلاروین | Described Landscape, Mati Klarwein

منظره ی توصیف شده - متی کلاروین - Landscape Described - Mati Klarwein

آخرین، متی کلاروین | Last Sunset, Mati Klarwein

آخرین غروب - متی کلاروین - Last Sunset - Mati Klarwein

Leh C'est Beau - Mati Klarwein

Leh C'est Beau - Mati Klarwein

درخت انبه، متی کلاروین | Mango Tree, Mati Klarwein

درخت انبه - متی کلاروین - Mango Tree - Mati Klarwein

آینه ها مزّه ای ندارند، متی کلاروین | Mirrors Have No Taste, Mati Klarwein

آینه ها مزّه ای ندارند - متی کلاروین - Mirrors Have No Taste - Mati Klarwein

بعدی شما هستی، متی کلاروین | You`re Next, Mati Klarwein

شما بعدی هستی - متی کلاروین - You`re Next
 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

پیر عهد، ویلیام بلیک | The Ancient Of Days, William Blake

پیر عهد - ویلیام بلیک - The Ancient of Days - William Blake

وقتی ستارگان صبح با هم آواز خواندند، ویلیام بلیک | When The Morning Stars Sang Together, William Blake

وقتی ستارگان صبح با هم آواز خواندند - ویلیام بلیک - When The Morning Stars Sang Together - William Blake

گردباد عشّاق، ویلیام بلیک | The Lovers Whirlwind, William Blake

گردباد عشّاق - ویلیام بلیک - The Lovers Whirlwind - William Blake

نردبان ژاکوب، ویلیام بلیک | Jacob`s Ladder, William Blake

نردبان ژاکوب - ویلیام بلیک - Jacob`s Ladder - William Blake
 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

ایستادگی - ولادیمیر کوش - Persistence - Vladimir Kush

 • چشم سوم