گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

۴ مطلب با موضوع «Artists :: Jimmy Lawlor» ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

حسّاس به نور، جیمی لالور | Sensitive to Light, Jimmy Lawlor

Jimmy Lawlor | Sensitive to Light

یک دهن کجی به زمان (بی اعتنایی به گاهشماری)، جیمی لالور | A Disregard to Timekeeping, Jimmy Lawlor
Jimmy Lawlor | A Disregard for Timekeeping

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰
موسیقی:  Michiru Oshima - Brothers
 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

منبع نور، جیمی لولر | Light Source, Jimmy Lawlor

کرمهای شب تاب، جیمی لولر | Fireflies, Jimmy Lawlor

مواجه شدن با موسیقی، جیمی لولر | Facing the Music, Jimmy Lawlor

 • چشم سوم