گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

۴۰ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۷ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۱
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰
 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۱
 • ۰

خانه های فروپوشیده در شن. کُلمانسکُپ، نامبیا.
وقتی در سال 1908 در این ناحیه الماس یافت شد، معدنچیان آلمانی به این شهر در جنوب غربی نامبیا هجوم بردند. زمانی که قیمت الماس سقوط کرد، به ویژه بعد از جنگ جهانی اوّل، این ناحیه به تدریج متروکه و رفته رفته به شهر اشباح مبدل شد. 
 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

بوسه، گوستاو کلیمت | The Kiss, Gustav Klimt

مزرعه ی خشخاش، گوستاو کلیمت | Poppy Field, Gustav Klimt

باغی با آفتابگردانها، گوستاو کلیمت | Garden with Sunflowers, Gustav Klimt

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰


پینترست چشمسه

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

Edvard Munch | View from Nordstrand

Edvard Munch | The Sun

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم