گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

۲ مطلب با موضوع «Artists :: William Blake» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

اتحّاد روح و بدن، ویلیام بلیک | The Reunion of the Soul and the Body, William Blake
اتحّاد روح و بدن، ویلیام بلیک | The Reunion of the Soul and the Body

پیر ایّام، ویلیام بلیک | The Ancient of the Days, William Blake
پیر ایّام، ویلیام بلیک | The Ancient of the Days

دیو و فاحشه، افسارگسیخته حکم می رانند، ویلیام بلیک | The Beast and the Whore Rule without Control, William Blake
دیو و فاحشه، افسارگسیخته حکم می رانند | The Beast and the Whore Rule without Control

مرگ مرد شریر قدرتمند، ویلیام بلیک | Death of the Strong Wicked Man, William Blake

مرگ مرد شریر قدرتمند، ویلیام بلیک | Death of the Strong Wicked Man

  • چشم سوم
  • ۰
  • ۰

پیر عهد، ویلیام بلیک | The Ancient Of Days, William Blake

پیر عهد - ویلیام بلیک - The Ancient of Days - William Blake

وقتی ستارگان صبح با هم آواز خواندند، ویلیام بلیک | When The Morning Stars Sang Together, William Blake

وقتی ستارگان صبح با هم آواز خواندند - ویلیام بلیک - When The Morning Stars Sang Together - William Blake

گردباد عشّاق، ویلیام بلیک | The Lovers Whirlwind, William Blake

گردباد عشّاق - ویلیام بلیک - The Lovers Whirlwind - William Blake

نردبان ژاکوب، ویلیام بلیک | Jacob`s Ladder, William Blake

نردبان ژاکوب - ویلیام بلیک - Jacob`s Ladder - William Blake
  • چشم سوم