گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

۱۶ مطلب در تیر ۱۳۹۷ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

متعصّبین، رنه ماگریت | The fanatics, Rene Magritte

 

گامهای به هدر رفته، رنه ماگریت | The wasted footsteps, Rene Magritte

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

باغ لیمو و چای با کوکی ها، ویتالی اورژوموف | Lemon Garden and Tea with Cookies, Vitaly Urzhumov


درو، ویتالی اورژوموف | Harvest, Vitaly Urzhumov

مزارغ لیمو، ویتالی اورژوموف | Fields of Lemons, Vitaly Urzhumov

چای لیمو، ویتالی اورژوموف | Lemon Tea, Vitaly Urzhumov

جهان لیمویی، ویتالی اورژوموف | Lemon World, Vitaly Urzhumov

لیمو بر تخته یخ، ویتالی اورژوموف | Lemon on Ice Floe, Vitaly Urzhumov

پروانه های لیمو، ویتالی اورژوموف | Lemon Butterflies, Vitaly Urzhumov

دسته گل لیمو، ویتالی اورژوموف | Lemon Bouquet, Vitaly Urzhumov

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

L'Avenir Commence Demain by Isaac ASIMOV - book cover by Wojtek SIUDMAK

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۱
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۱
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم