گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

۳۴ مطلب در فروردين ۱۳۹۷ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

آینه ی بزرگنما، رنه ماگریت |  The Magnifying Glass, Rene Magritte

آینه ی بزرگنما، رنه ماگریت | The magnifying glass, Rene Magritte

درس موسیقی (صدای زنگ)، رنه ماگریت | The Music Lesson (Sound of the Bell), Rene Magritte
درس موسیقی (صدای زنگ)، رنه ماگریت | The Music Lesson (Sound of the Bell), Rene Magritte

بدون نام (صدفی به شکل یک گوش)، رنه ماگریت |  Unnamed (Shell in the form of an ear(, Rene Magritte

بدون نام (صدفی به شکل یک گوش)، رنه ماگریت | Rene Magritte, Unnamed - Shell in the form of an ear
 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

مراقبه، رنه ماگریت | Meditation, Rene Magritte

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

چشم طوفان، جیم وارن | Eye of the storm, Jim Warren
چشم طوفان، جیم وارن | Eye of the storm, Jim Warren

چشم خدا، جیم وارن | Eye of God, Jim Warren

چشم خدا، جیم وارن | Eye of God, Jim Warren

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

رود رویا، فریدون رسولی | Stream of Dream, Freydoon Rassouli

رود رویا، فریدون رسولی | Stream of Dream, Freydoon Rassouli

عطر اشتیاق، فریدون رسولی | Scent of Longing, Freydoon Rassouli

عصر اشتیاق، فریدون رسولی | Scent of Longing, Freydoon Rassouli
 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

یک نقاشی از Bjorn Richter

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

روح کیهانی، رنه ماگریت | The Cosmic Spirit, Rene Magritte

روح کیهانی، رنه ماگریت | Rene Magritte, The Cosmic Spirit

خاستگاه، رنه ماگریت | The Source, Rene Magritte

خاستگاه، رنه ماگریت | Rene Magritte, The Source

قلمرو، رنه ماگریت | Territory, Rene Magritte

قلمرو، رنه ماگریت | Territory, Rene Magritte
 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

ماه بینی، ولادیمیر کوش | Moonwatch, Vladimir Kush

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

Evgeniya Golik | Morning

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

همدمی، رمدیوس وارو | Sympathy, Remedios Varo

 • چشم سوم