گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

گالری چشمسه

اینجا تماشاگه جهان از دریچه ی چشم سوّم است. جور دیگر ببینید

 • ۰
 • ۰
علیه زمان، رنه شوت |‌ Against the Time, Rene Schute
علیه زمان، رنه شوت |‌ Against the Time, Rene Schute

پشت جعبه ها، رنه شوت | Behind the Boxes, Rene Schute

پشت جعبه ها، رنه شوت | Behind the Boxes, Rene Schute
نگه ام دار، رنه شوت | Catch my Fall, Rene Schute

نگه ام دار، رنه شوت | Catch my Fall, Rene Schute
هر روز مثل روز قبل است، رنه شوت | Every day is the same day, Rene Schute
هر روز مثل روز قبل است، رنه شوت | Every day is the same day, Rene Schute
دیوانه کننده، رنه شوت | Mind-blowing, Rene Schute
دیوانه کننده، رنه شوت | Mind blowing, Rene Schute
نقطه نظرها، رنه شوت | Points of View, Rene Schute
نقطه نظرها، رنه شوت | Points of View, Rene Schute
مرد خود ساخته، رنه شوت | Self-Made Man,‌Rene Schute
مرد خود ساخته، رنه شوت | Self-Made Man,‌Rene Schute
خود-کنترلی، رنه شوت | Self Control, Rene Schute
خود-کنترلی، رنه شوت | Self Control, Rene Schute
بختت را بیازما، رنه شوت | Take your chance, Rene Schute
بختت را بیازما، رنه شوت | Take your chance, Rene Schute
بازی زنده، رنه شوت | The Game of Live, Rene Schute
بازی زنده، رنه شوت | The Game of Live, Rene Schute
بدبین، رنه شوت | The Pessimist, Rene Schute
بدبین، رنه شوت | The Pessimist, Rene Schute
شانس دوّم، رنه شوت | The Second Chance, Rene Schute
شانس دوّم، رنه شوت | The Second Chance, Rene Schute
کشاکش، رنه شوت | The Struggle, Rene Schute
کشاکش، رنه شوت | The Struggle, Rene Schute
قطار فکر، رنه شوت |‌ The Train of Thought, Rene Schute
قطار فکر، رنه شوت |‌ The Train of Thought, Rene Schute
خارج از جعبه فکر کن، رنه شوت | Think outside the Box, Rene Schute
خارج از جعبه فکر کن، رنه شوت | Think outside the Box, Rene Schute
روی خطّ راه برو، رنه شوت | Walk the Line, Rene Schute
روی خطّ راه برو، رنه شوت | Walk the Line, Rene Schute
نظر شخصی شما، رنه شوت |‌ Your Own Opinion, Rene Schute
نظر شخصی شما، رنه شوت |‌ Your Own Opinion, Rene Schute

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

سکوت نوازنده، مایکل چِوال - Sounding Silence, Michael Cheval

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

درخت، آلیسون باوم-اشتیگر | Tree - Alison Baumsteiger

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

چراغ در حال مطالعه، ولادیمیر کوش - Reading Lamp, Vladimir Kush

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

سوناتای آفریقایی - ولادیمیر کوش - African Sonata - Vladimir Kush

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

پرواز خورشید - ولادیمیر کوش - Flight of the Sun - Vladimir Kush

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

تب - جاسک یرکا - Fever - Jacek Yerka

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

نور سلاح است - ولادیمیر کوش - Light is weapon - Vladimir Kush

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

ذوب، جاسک یرکا | Melt, Jacek Yerka

ذوب - جاسک یرکا - Melt - Jacek Yerka

شهر در حال فرود است، جاسک یرکا | City is landing, Jacek Yerka

شهر در حال فرود است - جاسک یرکار - City is landing - Jacek Yerka

برج ناخودآگاه، جاسک یرکا | Tower of Subconsciousness, Jacek Yerka

برج ناخودآگاه - جاسک یرکا - Tower of Subconsciousness - Jacek Yera

تکتونیک، جاسک یرکا | Tectonic, Jacek Yerka

تکتونیک - جاسک یرکا - Tectonic - Jacek Yerka

لبه ی فضا، جاسک یرکا | Edge of Space, Jacek Yerka

لبه ی فضا - جاسک یرکا - Edge of Space - Jacek Yerka

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

ماه درو - ساموئل پالمر - The Harvest Moon - Samuel Palmer

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

نور مهیب - دی اس شورتبرگر - De Es Schwertberger - Heavy Light

 • چشم سوم
 • ۰
 • ۰

فلک - دی اس شورتبرگر - Firmament - De Es Schwertberger

 • چشم سوم